Akcjonariat, informacje dla akcjonariuszy

W tym dziale prezentujemy komunikaty, informacje dla akcjonariuszy.
=============================================

Katowice, 23.12.2020 r.

PIĄTE wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 – 15.00 w siedzibie spółki:
ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice

Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest PIĄTYM, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

——–

Katowice, 04.12.2020 r.

CZWARTE wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 – 15.00 w siedzibie spółki:
ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice

Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest CZWARTYM, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

——–

Katowice, 13.11.2020 r.

TRZECIE wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 – 15.00 w siedzibie spółki:
ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice

Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest TRZECIM, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

——–

Katowice, 23.10.2020 r.

DRUGIE wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 – 15.00 w siedzibie spółki:
ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice

Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest DRUGIM, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

——–

Katowice, 25.09.2020 r.

PIERWSZE wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 – 15.00 w siedzibie spółki:
ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice

Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest PIERWSZYM, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

——–

————-

data aktualizacji: 2020.09.21, informacja:

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

————-

data aktualizacji: 2019.12.28, informacja:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Wzywamy akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BIZZIT S.A. w spółce, prosimy o kontakt bezpośredni ze spółką aby złożyć akcje w spółce.

Dnia 6 września 2019 r. została podpisana, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o zmianie ustawy: Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.

Znowelizowane przepisy wprowadzają zmianę dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych: akcje wyemitowane w formie papierowej utracą moc i ulegną z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązkowej dematerializacji, tj. zapisaniu w odpowiednim rejestrze.

————-